Privacy beleid

PRIVACY BELEID J.J.C. ENGELS ADVOCATENKANTOOR B.V.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van J.J.C. Engels Advocatenkantoor B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Verwerking van de persoonsgegevens door J.J.C. Engels Advocatenkantoor B.V. geschiedt op behoorlijke en zorgvuldige wijze, met inachtneming van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Er worden niet meer gegevens verwerkt dan de gegevens die ter zake dienend zijn en die niet bovenmatig zijn om de doeleinden te bereiken zoals in dit privacy statement per dienst is verwoord. Bovendien hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen om de beveiliging van de persoonsgegevens aan de geldende beveiligingsstandaarden te laten voldoen. Datalekken zullen door ons worden gemeld, in overeenstemming met de meldplicht datalekken, zoals geregeld in de AVG.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van J.J.C. Engels Advocatenkantoor B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons op nemen via info@jjce-ak.nl. U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift wordt verwerkt. Het is aan ons om dit verzoek te beoordelen en gemotiveerd toe te lichten.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van J.J.C. Engels Advocatenkantoor B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Bewaartermijn gegevens
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. De persoonsgegevens worden in beginsel uiterlijk vijf jaar na verwijdering van sluiting van het dossier verwijderd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Wijzigingen voorbehouden
J.J.C. Engels Advocatenkantoor B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Wijzigingen of aanvullingen worden hier gepubliceerd. Om op de hoogte te blijven van het privacy beleid van J.J.C. Engels Advocatenkantoor B.V. raden wij u aan regelmatig dit beleid te controleren.

Websites van derden
Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van J.J.C. Engels Advocatenkantoor B.V. zijn verbonden. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacy beleid van deze websites te lezen voordat u van (diensten op) deze websites gebruik maakt.