mr. G. Kaaij

mr. G. Kaaij

mr. G. Kaaij

Gert Kaaij, afkomstig uit Bergen (NH), heeft na zijn opleiding tot docent drama de plaats van handeling verschoven naar de rechtszaal door zich in 1985 te laten beëdigen als advocaat in Leeuwarden.

Na aanvankelijk de algemene praktijk uitgeoefend te hebben, kreeg het strafrecht een steeds prominentere plaats. Dat resulteerde in het volgen van de Specialisatie Opleiding Strafrecht in 1992 en het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, voor welke vereniging hij ook bestuurlijk actief is geweest.

Sinds 2001 is Gert Kaaij naast de advocatuur ook werkzaam geweest als rechter-plaatsvervanger voor strafzaken in de rechtbank te Assen. Na een korte fulltime overstap naar de rechterlijke macht was hij sinds september 2008 aan Veraart De Granada strafrechtadvocaten verbonden, waar hij zich richtte op vele terreinen van het strafrecht. Van eenvoudige winkeldiefstal en hennepkweek tot ingewikkelde fraude en doodslag. Na de opheffing van dat kantoor is Gert sinds maart 2017 strafrechtadvocaat bij het kantoor van Jose Engels, waar hij zijn praktijk voortzet op eenzelfde betrokken en professionele wijze als bij Veraart De Granada strafrechtadvocaten.

Gert hecht binnen en buiten de rechtszaal aan duidelijkheid en goede communicatie. Met zijn cliënten die altijd weten waar ze aan toe zijn, zoekt hij naar de beste kansen in een dossier.

Naast zijn voornamelijk strafrechtelijke praktijk is hij lid van de Raad van Discipline Amsterdam (het tuchtcollege van de advocatuur).

mr. G. Kaaij is lid van de Nederlandse vereniging van strafrechtadvocaten (NVSA)

Expertise:   

  • Strafrecht / jeugd(straf)recht
  • WvGGZ

Gert is bereikbaar op het emailadres: G.Kaaij@jjce-ak.nl